Wij helpen gemeenten een passend beleid te voeren op het gebied van publieke gezondheid.

 • Hoe bevorderen wij in onze gemeente de zelfredzaamheid van onze burgers?
 • Hoe gaan we de zorg innoveren?
 • Hoe kunnen de gebiedsteams in onze gemeente beter werken?

Vraagstuk

Organisaties leggen vraagstukken neer de bij de Academische werkplaats op het gebied van publieke gezondheid.

Evalueren & monitoren

Een vraagstuk wordt onderzocht en kan worden gemonitord. Welke voordelen en impact heeft bijvoorbeeld aanpak A ten opzicht van B?

Resultaat & praktijkondersteuning

Tot slot wordt het resultaat teruggekoppeld aan de opdrachtgever. We bieden ook ondersteuning bij... (aanvullen in juiste bewoording)

Missie & Visie

In de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland werken we samen met onze partners om antwoorden te vinden op vraagstukken uit beleid en praktijk van de publieke gezondheid en bij te dragen aan succesvolle implementatie van interventies. Wij verzamelen kennis over volksgezondheid en maken deze kennis toepasbaar voor beleid en praktijk in Noord-Nederland.

 • We bouwen aan een duurzaam samenwerkingsverband tussen GGD’en, universiteit, HBO en beleids- en praktijkorganisaties.
 • We stimuleren beleidsrelevant onderzoek door actief vraagstukken vanuit beleid en praktijk op te halen en te beantwoorden met behulp van wetenschappelijk kennis dan wel onderzoek.
 • We bevorderen evidence-based werken . door innovatie en projecten in de praktijk te evalueren met behulp van onderzoek.
 • We wisselen kennis, ervaringen en initiatieven uit en dragen bij aan de academisering van het werkveld.
 • Door bruggen te slaan tussen beleid, praktijk en onderzoek versterken we de samenwerking binnen de publieke gezondheid in het noorden en vergroten we op termijn de kwaliteit van leven van de bewoners.

Onze partners

 • RIVM
 • IWP Samen doen: Participatie en Healthy Ageing
 • GGD Drenthe
 • GGD Groningen
 • GGD Fryslân
 • HANNN
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hanzehogeschool Groningen
 • MCL Academie
 • NHL Hogeschool
 • University Campus Fryslân
 • UMCG

Onderzoeken

Publicaties

Medewerkers

Stuurgroep

 • Jos Rietveld

  Directeur Publieke Gezondheid GGD Groningen

 • Margreet de Graaf

  Directeur Publieke Gezondheid GGD Fryslân

  088-2299222
  M.Graafde@vrfryslan.nl

 • Karin Eeken

  Directeur Publieke Gezondheid GGD Drenthe

  0592 - 306 337
  k.eeken@ggddrenthe.nl

 • Menno Reijneveld

  Hoogleraar sociale geneeskunde

  Prof.Dr. S.A. (Menno) Reijneveld is sociaal-geneeskundige en epidemioloog. Hij is hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen, kernhoogleraar Sociale geneeskunde en leider van het onderzoeksprogramma Public Health Research van het UMC Groningen.

  S.A.Reijneveld@umcg.nl

 • Fons van der Lucht

  Hoofd afdeling Publieke Gezondheid Voorspelllingen, RIVM

  030 2743826
  fons.van.der.lucht@rivm.nl

Coördinatieteam

 • Marjan Kuilman

  GGD Drenthe

  0592 306 300
  m.kuilman@ggddrenthe.nl

 • Jan Bleeker

  GGD Fryslân

  Jan Bleeker studeerde psychologie en promoveerde in 1990 op het proefschrift 'Effecten van een sociaal redzaamheidsprogramma voor zwakbegaafde jongeren'. Sinds die tijd combineerde hij een onderzoeks- en een managementfunctie bij resp. de GGD Rotterdam en de GGD Fryslân. Vanaf 2014 is hij voltijds coördinator van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland

  088-2299192
  j.bleeker@ggdfryslan.nl

 • Renée Stoffels

  GGD Groningen

  Renée Stoffels studeerde Verplegingswetenschap en verpleegkunde en promoveerde in 2010 in de bedrijfskunde op het proefschrift: multidisciplinary cooperation of medical specialists.

  renee.stoffels@groningen.nl

Kies een medewerker

Stage lopen?

Bij de Academische werkplaats bestaan regelmatig stagemogelijkheden. Op dit moment zijn de volgende stages beschikbaar:

 • Movement=LEUK. Movement=LEUK heeft als doel de oudere met mobiliteitsproblemen zo te mobiliseren en te motiveren dat bewegen weer makkelijker gaat en daardoor ook weer leuk wordt zodat bewegen weer een vanzelfsprekend onderdeel van het leven wordt. Hierbij staat Lenigheid, Evenwicht, Uithoudingsvermogen en Kracht centraal. Het project bestaat uit twee onderdelen Lenig&Leuk en Samen&Leuk.

 

Voor meer info kun je met ons contact opnemen. Mocht je een idee hebben voor een stage dan kunnen we in onderling overleg kijken wat mogelijk is.

Nu reageren

Op zoek naar verklaringen voor verschillen in levensverwachting in Noord-Nederland

Stageopdracht regionale verschillen in levensverwachting

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan!

Neem contact met ons op

Postadres

Academische Werkplaats
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Telefoon

+31 (0)88 22 99192
 

E-Mailadres

j.bleeker@ggdfryslan.nl
J.K.Bleeker@med.umcg.nl