Wij helpen gemeenten een passend beleid te voeren op het gebied van publieke gezondheid.

 • Hoe bevorderen wij in onze gemeente de zelfredzaamheid van onze burgers?
 • Hoe kunnen de gebiedsteams in onze gemeente beter werken?
 • Hoe gaan we de zorg innoveren?

Vraagstuk

Organisaties leggen vraagstukken neer de bij de Academische werkplaats op het gebied van publieke gezondheid.

Evalueren & monitoren

Een vraagstuk wordt onderzocht en kan worden gemonitord. Welke voordelen en impact heeft bijvoorbeeld aanpak A ten opzicht van B?

Resultaat & praktijkondersteuning

Tot slot wordt het resultaat teruggekoppeld aan de opdrachtgever. We bieden ook ondersteuning bij... (aanvullen in juiste bewoording)

Missie & Visie

In de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland werken we samen met onze partners om antwoorden te vinden op vraagstukken uit beleid en praktijk van de publieke gezondheid en bij te dragen aan succesvolle implementatie van interventies. Wij verzamelen kennis over volksgezondheid en maken deze kennis toepasbaar voor beleid en praktijk in Noord-Nederland.

 • We bouwen aan een duurzaam samenwerkingsverband tussen GGD’en, universiteit, HBO en beleids- en praktijkorganisaties.
 • We stimuleren beleidsrelevant onderzoek door actief vraagstukken vanuit beleid en praktijk op te halen en te beantwoorden met behulp van wetenschappelijk kennis dan wel onderzoek.
 • We bevorderen evidence-based werken door innovatie en projecten in de praktijk te evalueren met behulp van onderzoek.
 • We wisselen kennis, ervaringen en initiatieven uit en dragen bij aan de academisering van het werkveld.
 • Door bruggen te slaan tussen beleid, praktijk en onderzoek versterken we de samenwerking binnen de publieke gezondheid in het noorden en vergroten we op termijn de kwaliteit van leven van de bewoners.

Onze partners

 • RIVM
 • IWP Samen doen: Participatie en Healthy Ageing
 • Aletta Jacobs School of Public Health
 • GGD Drenthe
 • GGD Groningen
 • GGD Fryslân
 • HANNN
 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hanzehogeschool Groningen
 • NHL Hogeschool
 • UMCG

Onderzoeken

Gelijke kansen voor een diverse jeugd

Startdatum:01-01-2019
Status:Lopend
I.o.v:-
Auteur:-
Looptijd:

Seker en Sun 2.0

Startdatum:31-03-2020
Status:Lopend
I.o.v:Provincie Fryslân
Auteur:-
Looptijd:

Intersectoraal verklarend onderzoek naar voorkomen en verkleinen sociaal economische gezondheidsverschillen

Startdatum:01-06-2018
Status:Lopend
I.o.v:ZonMw
Auteur:Reijneveld, de Kroon, Boddeke, Bleeker, Bültman, de Beer, de Winter, Henkens, Liefbroer, Smidt
Looptijd:

(On)gelijkheid in jeugdgezondheid(szorg)

Startdatum:01-12-2018
Status:Lopend
I.o.v:NWA Startimpuls
Auteur:Detmar, Reijneveld, Pijpers, Korevaar, Bleeker, van den Berg, Crone
Looptijd:

Aan de slag met preventie in de Drentse gemeenten

Startdatum:01-09-2018
Status:Lopend
I.o.v:Zon Mw
Auteur:Eeken, Galama, Bakker, Bleeker, Van de Kant, Pel, Polstra, Schoonhoven, Schuring
Looptijd:

Seker en Sûn in 2030

Startdatum:01-04-2016
Status:Afgerond
I.o.v:Provincie Fryslân
Auteur:Jan Bleeker, Klaus Boonstra, Fransiska Mast
Looptijd:

Digitaal Burgerdossier; een onderzoek naar de hulpvraag en hulpaanbod op sociaal maatschappelijk gebied in Oudehaske

Startdatum:01-02-2015
Status:Afgerond
I.o.v:IWP Healthy Ageing Samen Doen, Burgerkracht Oude Haske
Auteur:Hermien Jorna, Sibel Akkocaoglu
Looptijd:

Monitor GIDS gelden

Startdatum:08-12-2015
Status:Afgerond
I.o.v:-
Auteur:Jan Bleeker
Looptijd:

Digitaal burgerdossier Usquert

Startdatum:08-07-2016
Status:Afgerond
I.o.v:-
Auteur:Lotte Zwerver, Inge Groen, Marije Wiegersma
Looptijd:

Monitor Kans voor de Veenkoloniën

Startdatum:01-08-2016
Status:Afgerond
I.o.v:Programmabureau Kans voor de Veenkoloniën
Auteur:Jan Bleeker e.a.
Looptijd:

Innovatiewerkplaats Samen Doen

Startdatum:01-01-2016
Status:Afgerond
I.o.v:Centre of Experise Healthy Ageing
Auteur:Jan Bleeker, Inge Zwerver, Wilfred de Jong, Ronald Helder
Looptijd:

WeHelpen, onder sociale professionals

Startdatum:02-02-2015
Status:Afgerond
I.o.v:Gemeente Kollumerland, IWP Samen Doen
Auteur:Marloe Hornstra
Looptijd:

Evaluatie VTV - beleidstoolkit

Startdatum:-
Status:Afgerond
I.o.v:het RIVM
Auteur:Marit Boonstra
Looptijd:

Pilot monitor Sociaal Kwetsbare Groepen ism Tranzo

Startdatum:-
Status:Afgerond
I.o.v:Gemeente Emmen
Auteur:Nynke van Zanden
Looptijd:

Ketenaanpak overgewicht bij kinderen

Startdatum:01-01-2013
Status:Afgerond
I.o.v:Gemeente Smallingerland
Auteur:Marijke Teeuw
Looptijd:

Publicaties

Op weg naar een rookvrije generatie in Friesland

Ervaringen van psychisch kwetsbare ouderen, die deelnemen aan dagbesteding

Dagopvang voor ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening

Toekomstige zorg en burgercompetenties

Wat werkt in de JGZ voor 12-18 jaar?

Ideeën voor een toekomstbestendige JGZ 4-12 jaar

Evaluatie implementatie burgercompetenties Dantumadiel

Visie Verpleegkundigen op Toekomst Zorg

Bewustwording eigen gezondheid door burgers

Een sterk wijknetwerk

Wijknetwerk Zorgplein Lemmer

De Centrale Zorgverlener in de JGZ

Handhygiene in de JGZ II

Weigeringen binnen het Rijksvaccinatie-programma

Dalende vaccinatiegraad in Friesland

RVP Besluitvorming en redenen om niet deel te nemen

An analysis of Self-Reliance within Dementia: A review of the Northern Netherlands

JGZ 3.0

Behoeften ouders contact JGZ

Taakherziening in de JGZ

Werken volgens Positieve Gezondheid

Behoeftegericht samenwerken

Sa lang mooglik thús

Triage in de JGZ

Innoveren binnen de GGD

Seker en Sûn: Ûnderweis nei 2030

Seker en Sûn: scenario's voor de zorg in 2030

Seker en Sûn: burgerraadpleging

Seker en Sûn: documentenstudie

Seker en Sûn: competenties burgers en professionals

Taakdifferentiatie in de JGZ

JGZ: ouders en jeugd aan het woord

Handhygiene in de JGZ

Handhygiene in de thuiszorg

Een groepsgerichte manier van zorg voor moeder en kind: Centering Parenting

Dorpstuin Snakkerbuorren

BMRO en het toenemend belang van infectiepreventie in het publieke domein

Sociaal kwetsbare groepen in Emmen

Ketenaanpak overgewicht bij kinderen

Gezondheid in krimpregio's

Gezondheid in krimpregio's; verdiepingsstudie

Evaluatie sociale wijkteams Gemeente Fryske Marren

'Ik dacht het niet'. Preventieaanpak genotmiddelen

Leefstijl van jongeren in 24-uurszorg

Bewoners perspectief op het Wijkteam Noord

Signalering kinderen boven een gezond gewicht

Behoeften onderzoek regionale toolkit VTV

Medewerkers

Stuurgroep

 • Margreet de Graaf

  Directeur Publieke Gezondheid GGD Fryslân

  088-2299222
  e.tjepkema@ggdfryslan.nl

 • Jos Rietveld

  Directeur GGD Groningen

  050 367 4000
  e.tjepkema@ggdfryslan.nl

 • Karin Eeken

  Directeur Publieke Gezondheid GGD Drenthe

  0592 - 306 337
  e.tjepkema@ggdfryslan.nl

 • Menno Reijneveld

  Hoogleraar sociale geneeskunde

  Prof.Dr. S.A. (Menno) Reijneveld is sociaal-geneeskundige en epidemioloog. Hij is hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen, kernhoogleraar Sociale geneeskunde en leider van het onderzoeksprogramma Public Health Research van het UMC Groningen.

  e.tjepkema@ggdfryslan.nl

 • Fons van der Lucht

  Hoofd afdeling Publieke Gezondheid Voorspelllingen, RIVM

  030 2743826
  e.tjepkema@ggdfryslan.nl

Coördinatieteam

 • Marjan Kuilman

  Epidemioloog

  0592 306 300
  e.tjepkema@ggdfryslan.nl

 • Marijke Teeuw

  coördinator academische werkplaats

  088-2299164
  e.tjepkema@ggdfryslan.nl

 • Klaus Boonstra

  coördinator academische werkplaats

  06 55001147
  e.tjepkema@ggdfryslan.nl

 • Jan Bleeker

  Epidemioloog

  Jan Bleeker studeerde psychologie en promoveerde in 1990 op het proefschrift 'Effecten van een sociaal redzaamheidsprogramma voor zwakbegaafde jongeren'. Sinds die tijd combineerde hij een onderzoeks- en een managementfunctie bij resp. de GGD Rotterdam en de GGD Fryslân. Van 2014 - 2020 was hij coördinator van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland. Jan overleed op 30 juni 2020. We gedenken hem als gedreven onderzoeker, inspirerende collega en prima mens.

  e.tjepkema@ggdfryslan.nl

 • Ellen Tjepkema

  Secretaresse

  06-31649273
  e.tjepkema@ggdfryslan.nl

Kies een medewerker

Stage lopen?

Bij de Academische Werkplaats bestaan regelmatig stagemogelijkheden.

Voor meer info kun je met ons contact opnemen. Mocht je een idee hebben voor een stage dan kunnen we in onderling overleg kijken wat mogelijk is.

Nu reageren

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Meld je dan hier aan!

Neem contact met ons op

Postadres

Academische Werkplaats
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Telefoon

+31 (0)88 22 99191
 

E-Mailadres

m.teeuw@ggdfryslan.nl
k.boonstra@ggdfryslan.nl